Ratkaisut

Digitalisoinnin ensiaskeleet

Me Yliaistilla autamme yrityksiä datan hallinnassa sekä manuaalisten prosessien automatisoinnissa. Toteutamme integrointeja sekä helppokäyttöisiä ohjelmistoja datan keräämiseen, yhdistämiseen, jäsentelyyn ja visualisointiin. Näin prosessit toimivat tehokkaasti, ja oikea-aikainen liiketoimintatieto on helposti johdon ja henkilökunnan seurattavissa.

Räätälöidyt ratkaisut

Aina ennustettava muuttuja ei ole tiedossa, mutta dataa olisi runsaasti käytettävissä. Tällöin voidaan soveltaa ohjaamattoman oppimisen mallinnusta, jossa datasta tunnistetaan uusia rakenteita. Sen pohjalta voidaan toteuttaa uusia älykkäitä komponentteja ja löytää jopa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kun haet ratkaisua tiettyyn ongelmaan

Me etsimme datasta vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin sekä autamme niiden tulkinnassa. Toimimme myös apunasi, kun löydökset on aika viedä käytäntöön. Sovellamme ohjatun oppimisen mallinnusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä rakennamme niistä toimintaasi tukevia käytännönläheisiä ja älykkäitä kokonaisuuksia. Ratkaisuihimme kuuluvat niin läpinäkyvät riskianalyysit kuin haastavien ongelma-alueiden kompleksiset ennustemallitkin. Pystymme rakentamaan näistä erilaisia hälytys- ja suosittelujärjestelmiä sekä dynaamisen mallinnuksen mahdollistavia vuorovaikutteisia ja responsiivisia käyttöliittymiä.

Mitä olemme tehneet

Preventing dropouts - droop.ai

Droop sai alkunsa keväällä 2018 järjestetyssä Dropout Stop hackathonissa, jossa tarkoituksena oli etsiä uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja ammatillisten opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi. Vaikka voittoa ei tullutkaan, niin Yliaistia kilpailussa mentoroinut Ammattiopisto Live koki ratkaisun niin hyödyllisenä, että sen kehitystyötä päätettiin jatkaa. Lue lisää

Työkyvyllä tuloksellisempaa liiketoimintaa

Keskisuuri rakennus- ja kiinteistöalalla toimiva ohjelmistoyritys oli kiinnostunut mittaamaan uudella tavalla työntekijöidensä työhyvinvointia, stressiä ja fyysistä terveyttä. Yritys oli aikaisemmin panostanut paljon työympäristö- ja työtilaratkaisuihinsa ja halusi nyt saavuttaa paremman ymmärryksen niiden vaikutuksesta henkilöstönsä työkykytekijöihin. Pilotti oli tarkoitus toteuttaa Yliaistin kehittämällä työkykysovelluksella ja tulokset validoida käytössä olevilla liiketoiminnan mittareilla. Lue lisää

Digitaaliset lomakkeet

Keskisuuri palvelualan yritys oli ottanut tiedolla johtamisen strategiseksi päämääräkseen ja ryhtynyt digitalisoimaan liiketoimintaprosessejaan. Ensimmäisenä tavoitteena oli automatisoida manuaalisia työvaiheita, joihin hukkui paljon yrityksen avainhenkilöstön työaikaa. Toisena tavoitteena oli pyrkiä keräämään tietoa talteen prosessien eri vaiheista ja hyödyntää sitä yhdessä muun liiketoimintatiedon kanssa yrityksen päätöksenteossa. Lue lisää

Koneoppimisella parempi ymmärrys asiakkaista

Koneoppimisella voidaan nopeasti ja tehokkaasti tunnistaa mahdollisia asiakassuhteen päättäviä riskitekijöitä sekä uusia asiakashankinnan kilpailutekijöitä. Lisäksi koneoppimisella voidaan tunnistaa esimerkiksi asikkaan käyttäytymistä ja ryhmitellä asiakkaita täysin uudella tavalla. Lue lisää